איסוף מספרי חזה:
 

חלוקה ערכות:

ביום המרוץ,  החל מהשעה 05:30 ועד 10 דקות לפני כל זינוק.

כל מי שמעוניין לקחת ערכת משתתף לאדם אחר, מחוייב להביא הצהרת בריאות + ייפוי כוח מהגורם השולח.

בנוסף כל רץ ייצטרך לחתום על הצהרת בריאות אישית במקום.

להדפסת הצהרת בריאות : לחץ כאן

 

:שותפים לדרך

לוגו טרי פלוס
לוגו משרד התרבות והספורט