רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
23MJmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
Agaev Emilmale1979 מקצה 5 ק"מ תחרותי
AvivAsimale1980 מקצה 5 ק"מ תחרותי
BackRuchamafemale1995מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
EliazOfirmale1973אתלטי לידר ירושליםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
giatmoshikomale1958AN runnersמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
GinoGalmale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
hamoshohamefemale1984 מקצה 5 ק"מ תחרותי
LevyMichaelmale1963 מקצה 5 ק"מ תחרותי
meisenbergsarahfemale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
SahaloYakov male1986 מקצה 5 ק"מ תחרותי
SchwallJoshmale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
SerebrennikovEgormale1986 מקצה 5 ק"מ תחרותי
slipakjosemale1967מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
YichyeTamirmale1970ללא מועדוןמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אבאמיכאל male1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אבומשהmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אבו זידאןאימןmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אבטהאשטוmale1983הפועל רצים בעבודה שב"ס מקצה 5 ק"מ תחרותי
אביטלענברfemale1974 מקצה 5 ק"מ תחרותי
אבייבבנימיןmale1979מקצה 2 ק"מ תחרותי
אביצוריהודהmale1974 מקצה 5 ק"מ תחרותי
אברהםיוסיmale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אברהםיחזקאלmale1990קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אברמוביץיובלmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אדםאורmale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אדםגליתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אדרינעםmale2009DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
אדרישלומיmale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אדרישמעוןmale1973אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אודסרדורmale1990הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אוחנהדניmale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אוןאפלmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אוסטיקראמיר יצחקmale1985קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אוסקרשלוםmale1951הפועל רצים בעבודה רשות שדות התעופהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אופירמיכלfemale1969מקצה 2 ק"מ תחרותי
אופמןמיכאלmale1989הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אוקניןליאורmale1978קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אור זיוכרמיתfemale1972 מקצה 5 ק"מ תחרותי
אוריאליאיתןmale1937מקצה 2 ק"מ תחרותי
אוריאלי כהןגיליfemale1977מקצה 2 ק"מ תחרותי
אורפזגיאmale1974רצי רמה"שמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אזולאיאבי male1961לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אזולאימאיהfemale2006קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אזולאיקוביmale1967הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אזולאישושfemale1961לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
אזולאישחרmale2000קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אזולאי פלדמןמיכלfemale1971קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אטוןרחל גליתfemale1974אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אטיאסשיmale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אטינגראופיר male1981הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אידה גדעוןmale1968מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
איילוןענתfemale1987קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אינדרפורקרעמיתmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
איצקוביץ'אלכסנדר male1983 מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלבז ולצרמיטלfemale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלוסרניאלmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלטחןאיתןmale1962FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלטחןדליה female1963מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אליעזרענןmale1975M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אללייגאלmale1975קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלעדכראדיmale1979קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלעזראנגדאוmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אלפיהדניאלה female1972אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלפרטאהודmale1974הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמארהטלהוןmale1987אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמביהדניאלmale2000מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמוייאלקוביmale1964קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמיתיגיליfemale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמיתימורןmale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אמסלםדוריןfemale1999מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אסוליןיוסיmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אסטרדה רויזאלכסmale1990RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אסידוןעדיfemale1990אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
אסלןארזmale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אסנקאואביmale1984 מקצה 5 ק"מ תחרותי
אפוטקראלהfemale1975אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ארטרויאלחנןmale1990הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אריאליתמירmale1982הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינטמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אריהכהןmale1989קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
אתגריעדmale1983מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
באיוליןסלאמוויטfemale1994מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בוארוןבניmale1978לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
בוזושלמהmale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בוטבולצלילfemale1996 מקצה 5 ק"מ תחרותי
בולשטייןגיאmale2003מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בולשטייןיגאלmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בומשעדיmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בוסקילהצחיmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בוקציןמיכאלmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בורוכוביץנועהfemale1996 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ביבסמנחםmale1968הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ביטוןענבלfemale1985DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
ביטוןשיmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ביתןאריאלmale2004מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בכרמאירהfemale1963רצי100מנימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בלאצ'אוגודאדאוmale1997מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בלוךדודmale1982הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בלייךהדרfemale1960AN runnersמקצה 2 ק"מ תחרותי
בןשמעוןmale1960מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן ארויהלאוןmale1973קרנות השוטרים מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן דודיוגבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן זקריעמיתmale1982קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן חמויגאלmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן יאיראמנוןmale1973קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
בן ישיאתיfemale1978מקצה 2 ק"מ תחרותי
בן ישינויהfemale2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
בן ישירפאלmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן ישישירהfemale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
בן משהאהרוןmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן סעדוןדניאלmale1973קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן סעדוןליזוfemale1976קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בן-ארינדבmale1987לביא לכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בנדלרדרורmale1968הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בסוןאביmale1976קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בסטקראביעדmale1999מקצה 2 ק"מ תחרותי
ברמאירmale1977קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברמיטלfemale1980 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברנאוהfemale1967M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברסינטיהfemale1976M&M מקצה 5 ק"מ תחרותי
בר שישתנתנאלmale1987קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברגרארז male1974לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברהנוליאורmale1977קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברוןאריאל male1993מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברזילישמעוןmale1956לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בריוסג'ימיmale1972קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ברקבנימיןmale1971לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקדניאלmale1998לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברששתאליmale1957קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
בשאריאליאורmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גאוליתענביfemale1980הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גאןמשהmale1985 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ג'אןאיתיmale1984 מקצה 5 ק"מ תחרותי
גבערותםmale1983הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גבריאלביץ דבוסקירחלfemale1986לביא לכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גדותערן male1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גובזהמלדהmale1976קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גוטליביוסיmale1958קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גוטפרידלימורfemale1989מכ. חיפה כרמלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גולדשטייןנדבmale1974אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גולןפנינהfemale1947מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גונצ'ריוקאלכסנדרmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גונצ'ריוקרפאלmale2002מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גוסמןליאתfemale1988אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
גוריןמאורmale1974הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גושהזמנוmale1989הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גטהוןמקוננטmale1983מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גינזבורגשירהfemale1977Spiritמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גישראסףmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גלזללאנדרוmale1978 מקצה 5 ק"מ תחרותי
גלזלקנדלהfemale2001 מקצה 5 ק"מ תחרותי
גלזרובאנטוליmale1944מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גלילובאלברטmale1988הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גליצקילאונידmale1983אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גנישכרמיתfemale1972קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גנישרפיmale1969קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
גרויסמןאריהmale1991 מקצה 5 ק"מ תחרותי
גרוסברגרמיmale1983קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גתדרורmale1996 מקצה 5 ק"מ תחרותי
דבושבר male1992מקצה 2 ק"מ תחרותי
דגמירוןmale2011DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
דדוןאולגהfemale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דדושגיאmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דהאןישראלmale2001כפר הנוער בן יקירמקצה 2 ק"מ תחרותי
דהןאביmale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דהןאורוןmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דהןיריןmale2006 מקצה 5 ק"מ תחרותי
דהןשלומיmale1985רצי השדותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דוברמןמיכאלmale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דודמייקmale1978קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דודנועהfemale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דודשמוליקmale1972קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דוידוביץיעל female1996DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
דורוןאיילmale1964קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דייןאסיף male1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דייןעינבfemale1969 מקצה 5 ק"מ תחרותי
דכטמןעידוmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דמקהטספיmale1982קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
דרוקרגאל שני female1985מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
הדררפיmale1959מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
היביג'מיל male1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
הילברגמאירmale1973 מקצה 5 ק"מ תחרותי
הריסמיכלfemale1980 מקצה 5 ק"מ תחרותי
הרצליךיוסיmale1981קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ואתורישאולmale1971קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ווליךבוריסmale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
וונדהטרקאיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ווקניןעודדmale1980 מקצה 5 ק"מ תחרותי
וייסגביmale1956 מקצה 5 ק"מ תחרותי
וינברגריגאלmale1982מקצה 2 ק"מ תחרותי
וינראפריםmale1971מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
וינרחןmale1995מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
וסילייבילנהfemale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
וסילייבסמיוןmale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ורדיזמירmale1964 מקצה 5 ק"מ תחרותי
זיידנברגפבלו גסטוןmale1987RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זינושליוmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זיניאורלי female1965RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זיתוןשיmale1975קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זלצברגאמירmale1979הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זמיראיילmale1982הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זערוראיתיmale2011DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
זערורלירןmale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
זפרניאורןmale1985קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חאלאויהיצחקmale1971קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חבררונןmale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חגגשניmale2005DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
חדדאליmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חדדבניmale1957M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חדידרוני male1970 מקצה 5 ק"מ תחרותי
חזןדודmale1964קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חזןטלmale1987הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חזןיונתןmale1975M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חטואלאיתןmale1973קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חייטאלקסנדרmale1950אלכסנדרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חכיםבניmale1997קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חכימיאילניתfemale1971לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
חכימייהלfemale2010לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 2 ק"מ תחרותי
חלביכרואןfemale1995מכ. חיפה כרמלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חלויהמוטיmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חמואליעדmale1977הפועל רצים בעבודה רשות שדות התעופהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חממינירmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חןאביmale1966מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חן אריול בקי female1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חןדודmale1966DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
חןדפנהfemale1969DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
חןיובלmale1997מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חסןויטוmale1992לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
חקשוריאביmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חרלסיוןfemale1981קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חרלעופרmale1977קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
חשאןסעידmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טואיטועירןmale1974קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
טוב-אלדןmale1971D.run running&Fitness מקצה 5 ק"מ תחרותי
טובישלוםmale1988Freeמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טובלי אביאל male1982DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טוט-כהןביאטהfemale1978DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טויזררועיmale1979רצי100מנימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טויטואודיmale1990לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
טויטומטרmale2006DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
טוסיאנואיריסfemale1963רצי רעננהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טופורובגדעוןmale1976הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טטרואברהםmale1984רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טיאצ'ודוד -נצוmale1996מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טלאמירmale1976D.run running&fitness מקצה 5 ק"מ תחרותי
טמנואגנאניוmale1986קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
טנאאביתרmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טנג'ידודmale1987קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טנג'ינחמהfemale1986קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טסמהמנלהmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טקהמוקטmale1984קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טרונהאליהוmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
טרמצ'יעודדmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
ידגררבקהfemale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ידידיאיילתfemale1976 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ידידינועםmale2006 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ידידירוניmale1974 מקצה 5 ק"מ תחרותי
יהלוםאליmale1957FLY WITH LEE מקצה 5 ק"מ תחרותי
יודקן עזראמירmale1975קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יונסרןmale1975הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יוסףעוזיmale1963קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יורייבויטליmale1945מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יחזקאלרניmale1963 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ימהרןאסיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יניברןmale1982לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יעקבמאירmale1962לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יעקוביגוסטבmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
יפתאלוןmale1987ללא מועדוןמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ירוכיןוובהmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ירושינסקירניmale1973קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ישראל יאיר male1944מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ישראליגלmale1988קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ישראליורדfemale1971DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
ישראליחנהfemale1959 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןאמירmale1981 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןאתיfemale1965 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןבניmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןג'ודיfemale1969מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןדניאלmale1986הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןדרורmale1980רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןטלmale1999 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןיהודהmale1973קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןיהודהmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןיואבmale2010DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןיעלfemale1967מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןליאורmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןעדי female2002מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןעופרmale1979הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןצביmale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כהןרוניfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןשיריfemale2011מקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןשמשוןmale1960 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןשרוןmale1987A.A.A./W.C.A.A.A מקצה 5 ק"מ תחרותי
כורשידשירfemale1997 מקצה 5 ק"מ תחרותי
כנעניאורטלfemale1979DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
כנעניחןmale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כסלונטעfemale1992הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כרמילביאmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
כרמלתומרmale1980DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לבאמונהfemale2002RunWithMosheמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לביאחזיmale1968DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לובייוחנן male1962 מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוברחיים יוסףmale1991קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לוגסיזאבmale1986רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויאדירmale1989הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויאוריmale1988מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויאיציקmale1961אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויאליmale1981רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויאלירןmale1985קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לוידניתfemale1965אתגרית עוטף עזה מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוייוספהfemale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויירוןmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לוימוטיmale1970RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לוימירבfemale1982קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוינופרfemale1985 מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוי הרושמיכלfemale1980NRspiritמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויןדניאל male1982מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לויןלירוןfemale1977 מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוינגרעירןmale1987לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לוינזוןאלכסmale1983מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לולאילירןmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לונדוןרחלfemale1968לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוצקייוריmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לזמיפטריקmale1960 מקצה 5 ק"מ תחרותי
לזמישרמיאןfemale1961 מקצה 5 ק"מ תחרותי
ליכטמןעמיתmale1989הפועל רצים בעבודה הסתדרות המוריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ליפשיץאלכסנדר male1988מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לניאדואוןmale1994קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
לנקריאביmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מביקהגיאmale1982DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
מוגילבסקיאנסטסיהfemale1996DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
מולדגליתfemale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מולוגטהאייליןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מולכודודוmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מונסונגולבנתfemale1985 מקצה 5 ק"מ תחרותי
מוצ'האשטוmale1999מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מוראברהםmale1974לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
מורדשיmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מושיאשויליאביmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
מושיאשוילינתנאלmale1992לרוץ עם אבי מושיאשוילי מקצה 5 ק"מ תחרותי
מושקוביץכפירmale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזוראילmale1973קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזורפלדmale1974רצי100מנימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזרחיאמיתיmale2004כפר הנוער בן יקירמקצה 2 ק"מ תחרותי
מזרחייעקבmale1954M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזרחיירוןmale1961קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזרחימוטmale1980M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מזרחימורןfemale1988הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מיארהשמעוןmale1952 מקצה 5 ק"מ תחרותי
מידןאיהfemale1983אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מידןשחרmale1968מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מיטליןאנדריmale1983מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מיכאליירוןmale1984VAG TEAM מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מינהירוןmale1971הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מינססמרבfemale1978אתלטי הנגבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מכלוףאדירmale1986DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מכלוףנהוראיmale2011DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
מלאךאיילתfemale2009קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלאךיובלmale1971קרנות השוטרים מקצה 5 ק"מ תחרותי
מלדהבוקאיוmale1997עמק חפרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מלכהנויהfemale2010DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
מלכהנטלי female1983DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
מלסאברהםmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ממוינירmale1979רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מנגלרןmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מנורדרורmale1986D.run running&Fitness מקצה 5 ק"מ תחרותי
מנוררזיאלmale1979קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מנורתהילהfemale1981קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מנשהיוסיmale1987קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מסרטיחייםmale1981רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מצרפיליאורmale1976קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מקסימוףאורטלfemale2002מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מרוםנתיmale1974אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
מרכדוגלmale1996קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
משהאלמליחmale1977קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
משיחמתןmale1989 מקצה 5 ק"מ תחרותי
מתתיהואליmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נבותאסףmale1970קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נגרשאלתיאל male1961Freeמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נוהרוןmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
נזרייעקבmale1967מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נחוםמנשהmale1963קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
נחוםמתןmale2001 מקצה 5 ק"מ תחרותי
נחמניאיילmale1976רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ניסימיאןיהונתןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נירןראובןmale1956הפועל רצים בעבודה בנק לאומי מקצה 5 ק"מ תחרותי
נקששלמהmale1982קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
נרודצקייוריmale1985 מקצה 5 ק"מ תחרותי
סאסיאיילmale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סגלאילןmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סגלדודיmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סורקיןניקmale2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאיתיmale2009DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאלמוגmale2009DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
סיבוניבלה female1970RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סיטקילוב לאהfemale2000 מקצה 5 ק"מ תחרותי
סיניינוןmale1966AN RUNNERSמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סלוצקרמקסיםmale1982M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סלמוןזהבהfemale1970RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סמאימרדכיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סמפסוןזיו ג׳יידfemale1998לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
סמפסון עוזיmale1960לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
סנטורידודmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ספיבקאלכסmale1980קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ספירגלעדmale1990הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
סרנייאמיתיmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עבד אלחיאסלאםmale2005 מקצה 5 ק"מ תחרותי
עבד אלחימחמודmale2001 מקצה 5 ק"מ תחרותי
עבד אלחירביעmale1993 מקצה 5 ק"מ תחרותי
עגורשחרmale2002אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
עובדיהאיציקmale1967קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עומרדאורmale2001מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עזרןאביביתfemale1977DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עטיהאביבmale2002עמק חפרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עיניתומרmale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עמידודוmale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עמרמאירmale1967הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עמרעופרmale1968לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
ענקונינאמאירmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
ערןהודmale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
עשוריואלmale1969קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פארלידורfemale1993מקצה 2 ק"מ תחרותי
פודרזדניאלmale1996אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
פוחקיטוניfemale1986מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פולטאורליfemale1973לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
פולטרונן male1972לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פורטל אדריאתיfemale1975אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיסצנקרמרינה female1976 מקצה 5 ק"מ תחרותי
פירריהונתןmale1982קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פליקיאראלסהfemale1968מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פנטהגיזאצ'וmale1987הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פפוביץויטליmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פקדהג'ג'אוmale1983 מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרג'נתיmale1976 מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרג'צלילfemale1985 מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרדהמשהmale1987 מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרוספרחופיmale1955קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פריאלרוניתfemale1963רצי רעננהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פרידמןמרינהfemale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פריידליןסטסmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פרנסהשיmale1975הפועל רצים בעבודה שב"ס מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרנסיסאריקmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פרץאריהmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פרץאשרmale1965הפועל רצים בעבודה רשות שדות התעופהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פרץכפירmale1980קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
פשוטציוןmale1975לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
צאניאיילmale1986קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
צבןהדסfemale1965DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
צ'ונהרותםfemale1991הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
צוקדןmale1981קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
צוררוראובן male1974הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ציבוטרו רפי male1953 מקצה 5 ק"מ תחרותי
צפונישיmale1978DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קגןדניmale1975מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קדושאביmale1973Spiritמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קדושלירוןmale1982רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קומלבאריאלmale2007DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
קונדרטיוקאלכסנדרmale1988מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קופלביץאופקmale1994מקצה 2 ק"מ תחרותי
קוצקיטלאורfemale1996קרנות השוטרים מקצה 5 ק"מ תחרותי
קזימירסקידימיטריmale1966קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קלייןמשהmale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קלסןאלכסmale1966מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קלריאןmale1980קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קסלראלוןmale1966אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קסלרשרונהfemale1967קאנטרי גלי הדרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קצבטלmale1965DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קצפאלכסmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קרולינסקיאנהfemale1975 מקצה 5 ק"מ תחרותי
קרומיןיאן male1984לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
קריטיעידוmale1975הישגיםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קריסטיןענבלfemale1980 מקצה 5 ק"מ תחרותי
קרלפבלוmale1983מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קרןדניאלmale1960מרת"אמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קרניגפןmale2009DAN 4 RUNמקצה 2 ק"מ תחרותי
קרנידולבmale2006DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
קרנישיזףmale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
קרסנטימוטיmale1972הפועל רצים בעבודה נמל חיפהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
קרקובסקיברmale2004מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ראובןאלירןmale1976קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רבקיןאינה female1986 מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוביןלירוןmale1997קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רווחהילהfemale1976DAN 4 RUN מקצה 5 ק"מ תחרותי
רווחפנחסmale1985רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רוזןחייםmale1986אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רוזנבאוםעינתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רוטאמירmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רוטמןאיתןmale1985מקצה 2 ק"מ תחרותי
רוןבניmale1954הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רחטלרדמיטריmale1987קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
רחמיםאילנית female1973אחר מקצה 5 ק"מ תחרותי
רחמיםצביקהmale1963הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ריינגולדאיתיmale1992הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רכטמןארינהfemale2002קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
רקובסקיאיגורmale1983DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רקובסקידניסmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
רקובסקימרינהfemale1984מקצה 2 ק"מ תחרותי
שאולזיוmale1974קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שאולקראושריmale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שאולקרערןmale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שדהאיתיmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
שדהגליתfemale1977מקצה 2 ק"מ תחרותי
שוולטריוניmale1985קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שוורץשחרfemale2002 מקצה 5 ק"מ תחרותי
שורקיאיציקmale1971הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שחוריליאתfemale1971לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
שחורימירבfemale1976לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
שחרגיאmale1976הפועל רצים בעבודה רשות שדות התעופהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שחריאירmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שטייןיואבmale1978קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שטריתעופרהfemale1975לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
שטרסברגגבריאלהfemale1971M&M מקצה 5 ק"מ תחרותי
שייןהראלmale2003מכ. נס ציונה מקצה 5 ק"מ תחרותי
שיינראריק male1981RUNNING B7מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שיכמנטראלכסmale1984קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שיריאושרית female1974לי מזרחי ריצה וכושר מקצה 5 ק"מ תחרותי
שלוםשגיבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שליכטריערהfemale1996 מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלקאריןfemale1994מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שמילוביץיותםmale1989DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שמילוביץישראלmale1958DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שמירדורוןmale1982הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שמשעידוmale1982קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שניידרמןרומןmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שניראלדרmale1986רצים בעבודה-שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שערעופרmale1961מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שפירעודדmale1965קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שפרןנירmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שקדאלדדmale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שקדיעלfemale1979קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שרוןדניאלmale1978הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שריקארמנחםmale1974קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שריקייוסיmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שרןארבלmale1975קבוצת הריצה של צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
שרעביעידןmale1983הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
ששוןאביmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
תבורארזmale1970הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
תובלצורmale1999מקצה 15 ק"מ תחרותי - אליפות ישראל
תמסגןכוכבmale1992לרוץ עם אריה גמליאל מקצה 5 ק"מ תחרותי

:שותפים לדרך

לוגו טרי פלוס
לוגו משרד התרבות והספורט